Croeso/Welcome

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle


 
‘Rydym yn ffermio ym Madryn Isaf ac yn cymeryd balchder yn y fuches rydym wedi ei magu a’i datblygu dros y blynyddoedd.’Rydym yn cynhyrchu llaeth o’r safon uchaf ac yn credu yn ein cynnyrch. 
Gyda prisiau’r farchnad yn ansefydlog rydym wedi penderfynu dechrau menter newydd sef agor llaethdy ein hunain i brosesu a gwerthu cynnyrch llaeth y fferm.Fel cwsmer byddwch yn cael eich sicrhau fod y llaeth yn ffres, lleol a maethlon, ac fel cynhyrchwyr byddwn ninnau yn derbyn pris tegach am ein cynnyrch.Bydd ein llaeth ar gael i’w brynu mewn siopa lleol , ac mae'r cwmni "O'r Parlwr i'r porch" yn cynnig stepan drws
. Byddwn yn cynnig - llaeth cyflawn, llaeth hannner yn ogystal a llaeth cyflawn arbennig heb ei homogoneiddio. Os oes ganddoch ddiddordeb mewn cefnogi busnes a phrynu cynnyrch lleol mae groeso i chi gysylltu â ni.

Amdanom Ni / About us


 

We farm at Madryn Isaf and take great pride in our dairy herd which we have bred and nurtured over many years. We have a great belief in the high standard and excellent quality of our produce. With volatile milk prices we have taken the decision as a family to open our own dairy to process and sell our milk. As customers you are guaranteed that the milk you buy from us is fresh, healthy and local, and as producers we will receive a fairer price for our produce.Our Milk will be available to buy in various local shops and  also the local business "O'r Parlwr i'r Porch"  offers a door step delivery. We produce whole, half, skimmed and a premium non homogenised milk in all the usual sizes. If you are interested in supporting and buying local produce, please contact us.

Lluniau / Pictures

1/30

Cyswllt/Contact

  • Ffôn/Phone: 07866368115

  • Cyferiad/Address:Madryn Isaf, Boduan,

  • Pwllheli. Gwynedd Ll53 8UA

  • E-bost/Email: Llaethdyllyn@gmail.com